Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο.

Unable to display Facebook posts.
Show error

Error: Error validating application. Application has been deleted.
Type: OAuthException
Code: 190
Please refer to our Error Message Reference.

Ποιες οι ευθύνες του υπεράριθμου επιβάτη σε ΙΧ;

Πρόσκρουση ΙΧΕ επί σταθμευμένου ΙΧΦ εξ ης εκτροπή στο αντίθετο ρεύμα και σύγκρουση με Αντιθέτως Κινούμενο

Αποκλειστική υπαιτιότητα του εν μέθη οδηγού (1,02 γρ./λίτρο) ο οποίος κινούμενος με υπερβολική ταχύτητα προσέκρουσε σε σταθμευμένο ΙΧΦ και στη συνέχεια εκτράπηκε στο αντίθετο ρεύμα, όπου συγκρούσθηκε με κανονικώς κινούμενο ΙΧΕ (παράβαση άρθρ. 12 παρ. 1, 4 παρ.3, 16 παρ. 4, 19 παρ. 1, 3 και 42 Κ.Ο.Κ.

Ένσταση Συντρέχοντος Πταίσματος (ΑΚ 300) λόγω επιβίβαση ως υπεράριθμος σε όχημα και Ζώνη Ασφαλείας – Έλλειψη

Η ενάγουσα εξ αιτίας του ότι δεν είχε προσδεθεί με τη ζώνη ασφαλείας κτυπήθηκε έντονα εντός του αυτοκινήτου, (κατάγματα κ.λ.π) συνεπεία των δυνάμεων που αναπτύχθηκαν από τη σύγκρουση των οχημάτων. Ομοίως κρίνεται συνυπαίτια ως εκ του γεγονότος ότι δέχτηκε να επιβιβαστεί σε όχημα δύο θέσεων ως τρίτη καθ’ υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπομένου ορίου καθιστώντας εν γνώσει της την μετακίνησή της μη ασφαλή. Δεκτές οι σχετικές ενστάσεις περί συνυπαιτιότητάς της σε ποσοστό 30%. κατ’ άρθρο 300 ΑΚ.

Σωρευτική Αναδοχή Χρέους 5ετης Παραγραφή Στοιχεία Ορισμένου Αγωγής (1)

Απορριπτέα ως αόριστος η βάση της αγωγής αγωγή που στηρίζεται στη σωρευτική αναδοχή χρέους, εάν δεν αναφέρεται για ποιο ζημιογόνο όχημα και για ποια ασφαλιστική εταιρεία, έχει κατατεθεί βεβαίωση ασφάλισης, ενόψει ότι η ενάγουσα στρέφεται κατά τριών οδηγών και των ασφαλιστικών τους εταιρειών (άρθρ. 216 του ΚΠολΔ). Η αοριστία δε αυτή δεν μπορεί να συμπληρωθεί με τις προτάσεις.

Αποζημίωση επί Μονίμου Αναπηρίας – ΑΚ 931 12.000 ευρώ

Κρίνεται ορθότερη η ερμηνεία της ΑΚ 931 που την καθιστά εφαρμόσιμη σύμφωνα με την οποία προβλέπεται η επιδίκαση στον παθόντα ενός εύλογου χρηματικού ποσού ακριβώς λόγω της αναπηρίας ή παραμόρφωσης, χωρίς σύνδεση με συγκεκριμένη περιουσιακή ζημιά, η οποία άλλωστε και δεν δύναται να προσδιοριστεί. Το ποσό του επιδικαζόμενου κατά την Α.Κ 931 εύλογου χρηματικού ποσού εξευρίσκεται καταρχήν με βάση το είδος και τις συνέπειες της αναπηρίας η παραμόρφωσης αφενός και την ηλικία του παθόντος αφετέρου.

Εν προκειμένω η παθούσα αποδείχθηκε ότι λόγω της κρανιοεγκεφαλικής κάκωσης πάσχει από οργανικό ψυχοσύνδρομο και ελαφρά ημιπληγία του αριστερού μορίου του σώματος. Επιπρόσθετα διαπιστώθηκε οργανική παθολογία οπτικής – κινητικής λειτουργίας, διαταραχή συγκέντρωσης της προσοχής και ελάττωσης της πρόσφατης μνήμης, φέρει δε και δύσμορφες ουλές. Επιδικάσθηκε σ΄αυτήν ποσό 12.000 ευρώ (αντί των πρωτοδίκως επιδικασθέντων 15.000 ευρώ).

Ηθική Βλάβη 30.000 ευρώ

Αποδείχθηκε ότι σοβαρός τραυματισμός της παθούσας, η νοσηλεία της στο νοσοκομείο και δη στη Μονάδα εντατικής θεραπείας, η ανάγκη χειρουργικών επεμβάσεων, η ενασχόλησή της με ιατρούς – νοσοκομεία ιατρικές εξετάσεις και θεραπείες δημιούργησαν στον ψυχικό κόσμο της νεαρής ηλικίας της 24 ετών), έντονα συναισθήματα λύπης, φόβου, απαισιοδοξίας και απογοητεύσεως. Επιδικάσθηκε ως εύλογο ποσό 30.000 ευρώ εξ ΑΚ 932.

Πλαστικές Επεμβάσεις Μέλλουσες
Στοιχεία Ορισμένου Αγωγής (2)

Απορρίπτεται ως απαράδεκτο λόγω αοριστίας το σχετικό περί μελλοντικών πλαστικών χειρουργικών επεμβάσεων, καθόσον αναφέρεται αορίστως το συνολικό ποσό της κάθε μία χειρουργικής επέμβασης, χωρίς να εξειδικεύεται τι ποσό αφορά την δαπάνη του πλαστικού χειρουργού, του αναισθησιολόγου, των νοσηλίων κ.λ.π.

Παρεμπίπτουσα Αγωγή Επικουρικού Κεφαλαίου
Μεταφορά επιβατών πέραν του ανωτάτου επιτρεπομένου ορίου – Απορριπτέα

Όπως προέκυψε από τα αποδεικτικά μέσα το γεγονός ότι ο εναγόμενος μετέφερε τρία άτομα αντί του επιτρεπομένου δύο δεν συντέλεσε στην πρόκληση του ατυχήματος καθόσον, η σύγκρουση προκλήθηκε από την υπερβολική ταχύτητα.

Σχόλια-Παρατηρήσεις

1) Σωρευτική Αναδοχή Χρέους κατ΄άρθρ. 43 παρ.6 ΚΟΚ προς παράκαμψη της βραχύχρονης Παραγραφής – δεν μπορεί να προταθεί το πρώτον με προτάσεις γιατί αποτελεί ανεπίτρεπτη μεταβολή της βάσης της αγωγής. ΑΠ 1540/2010 ΕΣυγκΔ 2010/558, ΑΠ 57/2004 ΣΕΣυγκΔ 2004/559.

2) Πλαστικές Επεμβάσεις – Μέλλουσες

Αναιρείται εφετειακή απόφαση που απέρριψε την αγωγή του παθόντος για επιδίκαση κονδυλίου για πλαστικές επεμβάσεις που θα απαιτηθούν στο μέλλον, διότι αξίωσε περισσότερα στοιχεία από εκείνα που απαιτούνται για την εφαρμογή της εξ ΑΚ 929 διατάξεως και συγκεκριμένα: ενώ για την, ως άνω, δαπάνη εδέχθη, ότι στον αναιρεσείοντα, από το ατύχημα και τις χειρουργικές επεμβάσεις στις οποίες υποβλήθηκε, δημιουργήθηκαν δύσμορφες ουλές, που λεπτομερώς περιγράφει, για την αισθητική βελτίωση των οποίων «απαιτούνται» τουλάχιστον δύο μεγάλες χειρουργικές επεμβάσεις, υπό γενική αναισθησία, ήτοι περιστατικά που πληρούν το κριτήριο «της ανάγκης», για πραγματοποίηση της δαπάνης και εφαρμογή της, ως άνω, διατάξεως, απήτησε περαιτέρω και το μη αναγκαίο στοιχείο «του πραγματοποιησίμου» της δαπάνης. Επομένως, γίνεται δεκτός ως κατ΄ουσίαν βάσιμος ο από τον αρ. 19 του άρθρ. 559 ΚΠολΔ λόγος αναιρέσεως, ο οποίος, κατ’ορθή εκτίμηση, επιτρεπτώς ερευνάται ως λόγος από τον αριθμό 1 του αυτού άρθρου. ΑΠ 601/2009 ΕΣυγκΔ 2009/294
Πλαστικές εγχειρήσεις για την αποκατάσταση δυσμόρφων ουλών, αριθμός των χειρουργικών επεμβάσεων που ΘΑ χρειασθούν ΔΕΝ μπορεί να προσδιορισθεί εκ τωνπροτέρων. Εν τούτοις μπορεί να ζητηθεί εκ των προτέρων η δαπάνη για την αποκατάσταση των ΟΥΛΩΝ. Παραδεκτή η απόδειξη των εν λόγω απαιτουμένων κονδυλιών με βεβαίωση – γνωμάτευση Πλαστικού χειρουργού. Εφ.Αθ.4754/1995 ΣΕΣυγκΔ 1996/547, Εφ.Λαρ.746/2010 ΕΣυγκΔ 2011/262, Εφ.Πατρ.710/2008 ΕΣυγκΔ 2010/ 567, Εφ.Πειρ. 495/2008, ΕΣυγκΔ 2008/572, Εφ.Πειρ.812/2009 ΕΣυγκΔ 2012/ 381

ΣΣ Προσοχή στους νομικού παραστάτες πως πρέπει να ζητείται το σχετικό κονδύλιο, καθότι εσχάτως παρατηρείται η τάση στη νομολογία μας που αξιώσει γνωμάτευση – βεβαίωση πλαστικού χειρουργού, με εξειδίκευση του ποια θα είναι η δαπάνη για τον πλαστικό χειρουργό, τον αναισθησιολόγο, και τα λοιπά έξοδα νοσηλείας (εκτός και εάν αυτό αποτελεί απλά αφορμή για να περικόπτονται τα σχετικά κονδύλια – σημεία των καιρών).

 

Διαβάστε εδώ την απόφαση, όπως δημοσιεύθηκε στην Επιθεώρηση Συγκοινωνιακού Δικαίου

Γράφει: Nextdeal newsroom